Oprava čelného skla

V niektorých prípadoch poškodenia vozidiel nie je nutné sklo vymeniť. Pri drobných poškodeniach postačuje aj oprava. Štandardne sa opravou riešia prasklinky a poškodenia od kamienkov, ktoré nie sú vo výhľade vodiča a ktoré majú priemer do 1 až 2 centimetrov. Pri väčších poškodeniach alebo pri poškodeniach, ktoré bránia v priamom výhľade vodiča, je potrebná výmena skla za nové.

Samotná oprava prebieha najspoľahlivejšim spôsobom - podtlakom sa vysaje z praskliny vzduch, zaleje sa špeciálnou živicou a sklo sa nechá vytvrdnúť pod UV lampou. Opravy nerealizujeme laserom, ktorý je síce modernou metódou, no v praxi sa v niekotrých prípadoch neosvedčil.

Opravená časť skla je v 100% kondícii tak ako celé sklo. Má rovnaké vlastnosti ako na začiatku. Aby bola oprava skla úspešná, odporúčame návštevu u nás a opravu čo najskôr po spôsobení škody na skle. Zabránite tak prenikaniu vlhkosti a prachových častíc hlbšie do prasklín, ktoré by mohli zhoršiť finálnu opravu skla.

Opravu skla je možné kryť aj poistkou z vašej poisťovne. Táto oprava a využitie poistky nemá vplyv na váš bezškodový priebeh a neznižuje vašu bonitu ani nezvyšuje poistné v ďalšom poistnom období.

Oprava čelného skla
Oprava čelného skla
Oprava čelného skla